Elektromobilita

Pořízení elektromobilu do společnosti Silcon Electronics s.r.o.

V rámci projektu s názvem Pořízení elektromobilu do společnosti Silcon Electronics s.r.o., který byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) společnost Silcon Electronics s.r.o. nahradila osobní služební vozidlo se spalovacím motorem elektromobilem Tesla Model 3.

Projekt s reg. číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019732 byl zahájen 6.1.2020 a dokončen 27.6.2021 a naše společnost tímto zavedla inovativní technologii nízkouhlíkové čisté dopravy. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1 187 973 Kč, z toho dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla 356 392 Kč (30%).

 

 

Silcon Electronics s.r.o. © 2024